{{ cart.totalQuantity }}
Menu
Verzending binnen 24 uur
Tot 12 maanden garantie
Deskundig advies
Afhalen in Hoevelaken

Privacy - AutoHam

Als jij een offerte laat opstellen of iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw aanvraag kunnen verwerken. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt je op www.autoham.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Ham Autodemontage B.V. (“AutoHam”), gevestigd aan Nijkerkerstraat 27a, 3821 CD Amersfoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met AutoHam, zoals bezoekers, (potentiële) klanten en zakelijke contactpersonen.

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met AutoHam, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je bij ons op bezoek komt of contact met ons opneemt via de mail, app of telefonisch. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld via www.onderdelenlijn.nl.

4. Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst te voldoend, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met jou vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren. Indien je na 7 jaar niet meer bij ons bent geweest kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen.

5. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Externe partners

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat wij soms externe partners inschakelen. Denk hierbij aan partners die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in opdracht werkzaamheden uitvoeren. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe partner voor on uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan dienstverleners of andere partijen.

Logistieke partners
Daarnaast werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals DHL, NL Logistics en UPS. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaald gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

6. Waar slaan wij jouw gegevens op en hoe worden deze beveiligd?
Wij slaan de gegevens op in een externe serverruimte, jouw gegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Automate en Promasy bedrijfssoftware en bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

AutoHam neemt maatregelen om jouw persoons gegevens te beveiligen. Wij zijn aangesloten bij een partner die werkt aan het beveiligen van onze systemen en zoekt naar eventuele kwetsbaarheden. Door toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. 

7. Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht om een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid
hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om ten allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jouw beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om een klacht in te dienen of bezwaar te maken
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Maar je kunt ook een bewaar indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop AutoHam met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op: Ham Autodemontage B.V., Zuiderinslag 7, 3871 MR Hoevelaken, +31 (0)33 25 37 111, info@autoham.nl.